Τροποποίηση ΒΙΟΠΑ Αγρινίου


Η μελέτη αφορά την τεκμηρίωση της αίτησης για σημειακή τροποποίηση του εγκεκριμένου Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Αγρινίου (ΦΕΚ 14/ΑΑΠ/2013) όσον αφορά τα όρια του προτεινόμενου Επιχειρηματικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) / «Περιοχή 1», προκειμένου για την ένταξη σε αυτό, ακινήτου συνολικής έκτασης 14 στρεμμάτων, το οποίο ευρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως εντός Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου στη θέση «Διασταύρωση ΝΑΤΟ» της Δ.Ε. Αγρινίου Δήμου Αγρινίου.

 

bipa 1 micro

Γ.Π.Σ. Δ.Ε. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

bipa 2 micro

ΠΡΟΤΑΣΗ