ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά


MYSTRAS long

Η εκπόνηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Μυστρά ξεκίνησε το 2009.

Το ίδιο έτος ολοκληρώθηκαν και υπεβλήθησαν οι Τοπογραφικές Εργασίες της Μελέτης, με υπόβαθρο ορθοανηγμένες δορυφορικές εικόνες, ενώ τον Αύγουστο του 2010 ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Α' Φάση της Μελέτης.

Το Γενάρη του 2015 υπεβλήθη η επικαιροποίηση της Α' Φάσης, λόγω των επαναοριοθετήσεων των Αρχαιολογικών Χώρων Μυστρά και Σπάρτης, η οποία συνοδεύτηκε από νέα Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης για τον οικισμό του Νέου Μυστρά. Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας της Μελέτης.

Τον Ιούλιο του 2015 ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Β1 Φάση της Μελέτης, καθώς και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

Τον Μάιο του 2020 υπεβλήθη η επικαιροποίηση της Β1 Φάσης της Μελέτης και της ΣΜΠΕ, σε συνέχεια τροποποίησης του βασικού θεσμικού πλαισίου εκπόνησης της Μελέτης (Νέο Π.Δ. Χρήσεων Γης 59/2018).

Το Δεκέμβριο του 2020 εγκρίθηκαν οι επικαιροποιημένες Β1 Φάση και ΣΜΠΕ με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και στο τέλος του ίδιου μήνα υπεβλήθη η Β2 Φάση της Μελέτης, με βάση τις παρατηρήσεις του Δήμου.

 
P1 XORIKI ORGANOSI B2 STADIO micro

ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

P2 XRISEIS GIS B2 STADIO micro

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P3 MAGOULA PALAIOLOGIO B2 STADIO micro

ΜΑΓΟΥΛΑ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΟ

 
P3 MYSTRAS PAROREIO B2 STADIO micro

Ν. ΜΥΣΤΡΑΣ & ΠΑΡΟΡΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ &  ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν. ΜΥΣΤΡΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν. ΜΥΣΤΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ