ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μενιδίου


menidiou long

Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μενιδίου, το 2007 ανατέθηκε στο Γραφείο μας η σύνταξη του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δήμου Μενιδίου (νυν Δημοτική Ενότητα Μενιδίου Δήμου Αμφιλοχίας) και αρχές του 2008 υπεγράφη η σχετική Σύμβαση.

Οι Τοπογραφικές Εργασίες της Μελέτης (που βασίσθηκαν σε ψηφιακό υπόβαθρο ορθοανηγμένων δορυφορικών δεδομένων) ολοκληρώθηκαν και υπεβλήθησαν την ίδια χρονιά (2008).

Η Α' Φάση της Μελέτης ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη, επίσης, το 2008, ενώ το 2009 πραγματοποιήθηκαν η δημοσιοποίησή της στο κοινό, η παρουσίασή της και η έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το 2011 υπεγράφη Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία περιέλαβε την εκπόνηση απαραίτητων συμπληρωματικών εργασιών της Μελέτης (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΣΜΠΕ, Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας).

Τον Ιανουάριο του 2016 ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Β1 Φάση της Μελέτης, καθώς και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

 


ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

xriseis gis prostasia perivallontos thumb

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

menidi thumb

ΜΕΝΙΔΙ

 
 
sykoula marlesi thumb 

ΣΥΚΟΥΛΑ & ΜΑΡΛΕΣΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ