ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Ζάρακα


zaraka long

Η εκπόνηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Ζάρακα ανατέθηκε στο Γραφείο μας το 2004, οπότε και υπεγράφη η σχετική Σύμβαση.

Η Α' Φάση της Μελέτης (Χωροταξικές – Πολεοδομικές Εργασίες) ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη το 2006, ενώ το 2007 τέθηκε προς δημοσιοποίηση, παρουσιάσθηκε στο κοινό και, κατόπιν της σχετικής διαβούλευσης, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το 2011 υπεγράφη Συμπληρωματική Σύμβαση, η οποία περιέλαβε την εκπόνηση απαραίτητων συμπληρωματικών εργασιών της Μελέτης (Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων – ΣΜΠΕ, Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας).

Το 2012 ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας, η οποία εγκρίθηκε το ίδιο έτος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΣΕΝΑΡΙΟ 1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΣΕΝΑΡΙΟ 1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΣΕΝΑΡΙΟ 2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΞΩΑΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΣΕΝΑΡΙΟ 2

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ