Νέος Λιμένας Θήρας


limenas long

Τον Ιανουάριο του 2020 προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός για την Μελέτη με τίτλο “Εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης, προμελέτης και ΜΠΕ για την κατασκευή νέου λιμένα στη ν. Θήρα”. Τον Ιούλιο του 2021 υπεγράφη η σχετική σύμβαση μεταξυ της Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Ένωσης Οικονομικών Φορέων: "ΜΑΡΝΕΤ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία – Ρογκάν και Συνεργάτες ΑΕ – Θύμιος Παπαγιάννης και Συνεργάτες ΑΕΜ – Βασιλική Τζανετάτου του Γεράσιμου“.

Το Γραφείο συμμετείχε ως εξωτερικός συνεργάτης στην εκπόνηση των χωροταξικών εργασιών της Α' Φάσης της Μελέτης (Προκαταρκτική Μελέτη), η οποία περιλαμβάνει όλες τις εργασίες που αφορούν στην αξιολόγηση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, τη διερεύνηση νέας θέσης λιμένα και την προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων.

Το παραδοτέο της φάσης αυτής είναι η προκαταρκτική μελέτη λιμενικών έργων, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις συνοπτικές τοπογραφικές αποτυπώσεις, την περιβαλλοντική αξιολόγηση και τη χωροταξική και συγκοινωνιακή ανάλυση της κάθε εναλλακτικής θέσης.

 

limenas koloubo micro

ΘΕΣΗ "ΚΟΛΟΥΜΠΟ"

limenas monolithos micro

ΘΕΣΗ "ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ"

limenas vlyxada micro

ΘΕΣΗ "ΒΛΥΧΑΔΑ"