ΖΟΕ – Ορεινοί Όγκοι


zoe long

Την περίοδο 1993 – 1995, ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (Οργανισμός Αθήνας) ανέθεσε στο Γραφείο μας Μελέτη Ολοκληρωμένης Πρότασης Καθορισμού Χρήσεων Γης στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (νυν Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού), στο πλαίσιο διαβούλευσης των ευρύτερων Μελετών Καθορισμού Χρήσεων Γης
i. στη Χωροταξική Υποενότητα Ανατολικής Αττικής (ΖΟΕ Ανατολικής Αττικής) και
ii. για την προστασία των Ορεινών Όγκων της Περιφέρειας Αττικής.

Οι προτάσεις ολοκληρώθηκαν και υπεβλήθησαν και, λίγα χρόνια αργότερα, τα συγκεκριμένα τμήματα των παραπάνω Μελετών θεσμοθετήθηκαν και δημοσιεύθηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 125/Δ/1998 – «Καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμών προ του έτους 1923 περιοχή της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)» και ΦΕΚ 121/Δ/2003 – «Καθορισμός ζωνών προστασίας των ορεινών όγκων της χερσονήσου Λαυρεωτικής (Ν. Αττικής)».

Εξάλλου, το 1993 ο Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας (Οργανισμός Αθήνας) ανέθεσε στο Γραφείο μας Μελέτη Ολοκληρωμένης Πρότασης Καθορισμού Χρήσεων Γης στα διοικητικά όρια της (πρώην) Κοινότητας Συκαμίνου (νυν Δημοτική Ενότητα Συκαμίνου Δήμου Ωρωπού) στο πλαίσιο διαβούλευσης της ευρύτερης Μελέτης Καθορισμού Χρήσεων Γης στη Χωροταξική Υποενότητα Βόρειας Αττικής (ΖΟΕ Βόρειας Αττικής), υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας. Η πρόταση ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη την ίδια χρονιά.

 

ΖΟΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΟΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΟΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΖΟΕ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ

ΟΡΕΙΝΟΣ ΟΓΚΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ