ΓΠΣ Δ.Ε. Π. Φωκαίας


fwkaia

Η Μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού συντάχθηκε και υπεβλήθη το 2008.

Την ίδια χρονιά, μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης στην οποία τέθηκε, η Μελέτη εγκρίθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιάς Φώκαιας και εστάλη στον Οργανισμό της Αθήνας (Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας).

Κατά το επόμενο έτος, η Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού ενέκρινε τη Μελέτη και τη διαβίβασε προς γνωμοδότηση στους αρμόδιους φορείς.

Εξάλλου, το 2011 η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ (Διεύθυνση Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών – Δ.Ο.Κ.Κ.) ενέκρινε τη σχετική Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.

Τον Ιούνιο του 2016 ανατέθηκε, ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) της μελέτης.

Το Μάιο του 2020 εκδόθηκε η Απόφαση Περιβαλλοντικής Έγκρισης της Μελέτης, και καθορισμού των Περιβαλλοντικών Όρων αυτής, κατόπιν Αξιολόγησης της σχετικής ΣΜΠΕ.

Τέλος, το 2021 η μελέτη αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού εγκρίθηκε οριστικά με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/101990/3770/29-10-2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 860/Δ/2021).

 

map P2 micro

ΧΑΡΤΗΣ Π.2

map P31a micro

ΧΑΡΤΗΣ Π.3.1.α

map P31b micro

ΧΑΡΤΗΣ Π.3.1.β

 

poleodomiki thumb

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

politistiko thumb

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 
fysiko thumb

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

xriseis thumb

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ