ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων


thestiewn long

Η σύμβαση εκπόνησης της Μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Θεστιέων Δήμου Αγρινίου υπεγράφη το Σεπτέμβριο του 2013.

Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους (2013) ολοκληρώθηκαν και υπεβλήθησαν οι Τοπογραφικές Εργασίες της Μελέτης, οι οποίες βασίσθηκαν σε ψηφιακό υπόβαθρο ορθοανηγμένων δορυφορικών δεδομένων.

Η Α' Φάση της Μελέτης (Χωροταξικές – Πολεοδομικές Εργασίες και Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας) ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη το Νοέμβριο του 2014, ενώ το Νοέμβριο του 2017 παρουσιάσθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και έλαβε την έγκρισή του.

Τον Ιούλιο του 2018 ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Β1 Φάση της Μελέτης, καθώς και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Το Δεκέμβριο του 2018 η Β1 Φάση της Μελέτης επαναϋπεβλήθη επικαιροποιημένη, σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα Χρήσεων Γης (Π.Δ. 59/2018, ΦΕΚ 114/Α/2018).

Το Σεπτέμβριο του 2022 η επικαιροποιημένη Β1 Φάση παρουσιάσθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και έλαβε την έγκρισή του, μαζί με την εντολή για την έναρξη της Β2 Φάσης.

Το Δεκέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Β2 Φάση της Μελέτης.

 

xoriki organosi micro

ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

xriseis gis prostasia perivallontos micro

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ