ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών


boiwn

Η σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δημοτικής Ενότητας Βοιών υπεγράφη το 2004.

Το ίδιο έτος ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Α' Φάση της Μελέτης, την οποία το Γραφείο μας παρουσίασε δημόσια ένα χρόνο αργότερα (2005), παρουσία όλων των αρμόδιων φορέων.

Το 2008 ολοκληρώθηκε, υπεβλήθη και τέθηκε άμεσα σε δημόσια διαβούλευση η Β1 Φάση της Μελέτης. Μετά το πέρας της διαβούλευσης, κατά την οποία εκφράσθηκε και ελήφθη υπ' όψιν μεγάλος αριθμός απόψεων, η Μελέτη εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Βοιών (2009).

Η Β2 Φάση της Μελέτης ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη το 2012, ενώ την ίδια περίοδο εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η αντίστοιχη Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας.

Το Νοέμβριο του 2017 εκδόθηκε η ΚΥΑ για την έγκριση της ΣΜΠΕ της Μελέτης και τον καθορισμό των σχετικών περιβαλλοντικών όρων.

 

φυσικο περιβαλλον (α)

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (α)

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (β)

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (β)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ (α)

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ (α)

 
politistiko thumb

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ (β)

xriseis prostasia thumb

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P2 GIS micro

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ / GIS

xoriki thumb

ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

politistiko thumb

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ