Αποτυπώσεις


apotyposeis long

Οι σημαντικότερες Μελέτες Τοπογραφικών Αποτυπώσεων που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται από το Γραφείο μας:

  • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος για την έκδοση Άδειας Δόμησης σε ακίνητο στην Δ.Ε. Ανθούσας Δήμου Παλλήνης.

                                                                            anthousa micro

  • Μελέτες Τοπογραφικής Αποτύπωσης για την οριοθέτηση 5 υδατορεμάτων στον οικισμό «Θυμάρι» της (πρώην) Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (νυν Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού).

  • Μελέτες Τοπογραφικής Αποτύπωσης για την οριοθέτηση 3 υδατορεμάτων («1-2», «Χρυσή Ακτή» και «Σιλιβάνι») στον (πρώην) Δήμο Αρτέμιδος (νυν Δ.Ε. Αρτέμιδος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος).

  • Μελέτες Τοπογραφικής Αποτύπωσης για την οριοθέτηση 3 υδατορεμάτων στον οικισμό «Καταφύγι» της (πρώην) Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (νυν Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού).

  • Μελέτη Τοπογραφικής Αποτύπωσης για την οριοθέτηση υδατορέματος «Καινούργιου» στο Δήμο Μαραθώνα.
                                                                            
 
  • Μελέτη Τοπογραφικής Αποτύπωσης παραλιακής ζώνης Δ.Δ. Ιέρακα στον (πρώην) Δήμο Ζάρακα (νυν Δ.Ε. Ζάρακα Δήμου Μονεμβάσιας), στο πλαίσιο αντίστοιχης Μελέτης ανάπλασης.
                                                                             
 
  • Μελέτη Τοπογραφικής Αποτύπωσης παραλιακής ζώνης Νεάπολης στον (πρώην) Δήμο Βοιών (νυν Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβάσιας), στο πλαίσιο αντίστοιχης Μελέτης ανάπλασης.

  • Μελέτη Τοπογραφικής Αποτύπωσης παραλιακής ζώνης Δ.Δ. Κυπαρισσίου στον (πρώην) Δήμο Ζάρακα (νυν Δ.Ε. Ζάρακα Δήμου Μονεμβάσιας).
                                                                               
  
  • Μελέτη Τοπογραφικής Αποτύπωσης ευρύτερης περιοχής νέου κοιμητηρίου Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας (Δήμου Σαρωνικού), στο πλαίσιο της αντίστοιχης χωροθέτησης.
                                                                               topografiko koimitirio micro