Πολεοδόμηση οικισμού «Θυμάρι»


thimari long

H Πολεοδομική Μελέτη Β' Κατοικίας οικισμού «Θυμάρι» (πρώην) Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (νυν Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού) ανατέθηκε στο Γραφείο μας το 2008, ενώ η σχετική Σύμβαση υπεγράφη το 2010. Η Μελέτη ολοκληρώθηκε, υπεβλήθη και εγκρίθηκε το ίδιο έτος από το (τότε) Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιάς Φώκαιας. Επίσης το 2010, με Απόφαση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ ζητήθηκε να εξαιρεθούν από τη διαδικασία πολεοδόμησης, εκτάσεις άνευ χαρακτηρισμού για το δασικό ή μη χαρακτήρα τους.

Η Πολεοδομική Μελέτη αναρτήθηκε από το Δήμο δύο φορές, υπεβλήθησαν οι αντίστοιχες ενστάσεις, ενώ το ΚΕΣΥΠΟΘΑ (Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του ΥΠΕΚΑ), στις από 2/8/2010 και 9/1/2013 συνεδριάσεις του, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της Μελέτης.

Εντός του 2019, κατόπιν σχετικής εντολής του ΥΠΕΝ, ανατέθηκε, ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη στο Δήμο Σαρωνικού η επικαιροποίηση της Πολεοδομικής Μελέτης με βάση τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές. Η Μελέτη, αφού θεωρήθηκε από το Δήμο, προωθήθηκε προς έγκριση στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Α)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Α)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ)