Πολεοδόμηση Π. Φώκαιας


fwkaia long

Η εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης Α' Κατοικίας Πολεοδομικών Ενοτήτων Π.Ε.1 και Π.Ε.2 (πρώην) Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (νυν Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού) ξεκίνησε το 1998, 1 χρόνο αργότερα (1999) ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Α' Φάση της, ενώ το 2002 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνταξης – ανάρτησης – υποβολής ενστάσεων – οριστικοποίησης των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων της Μελέτης.

Παράλληλα, εκείνη την περίοδο, η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας εκκίνησε τη διαδικασία ένταξης στην προς πολεοδόμηση έκταση, ζώνης 250 μέτρων πέριξ του υφιστάμενου κοιμητηρίου του οικισμού, καθώς αυτό δεν προβλεπόταν στο σχετικό, εγκεκριμένο από το 1996, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κοινότητας (ΦΕΚ 178/Δ/1996).

Η Β' Φάση της Μελέτης ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη το 2012, αναρτήθηκε από το Δήμο Σαρωνικού, υπεβλήθησαν ενστάσεις, ενώ εστάλη και σε φορείς (Δασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΔΜΕΟ κ.ά.) προς γνωμοδότηση.

Τον Απρίλιο του 2022, σε συνέχεια της έγκρισης των γνωμοδοτήσεων επί των ενστάσεων κατά την 1η και τη 2η Ανάρτηση της Μελέτης, καθώς και της θεσμοθέτησης της Τροποποίησης του ΓΠΣ Παλαιάς Φώκαιας (ΦΕΚ 860/Δ/2021), υπεβλήθη η Β2 Φάση της Μελέτης, επικαιροποιημένη με βάση τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές.

 

P1 micro1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

P2 1 micro

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΕ1)

P2 2 micro

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΕ2)

 

P4 03 micro

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ

P4 04 07 micro

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΡΕΜΑ)

P4 10 14 micro

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ (ΠΛΑΤΕΙΑ)