Νέο Κοιμητήριο Π. Φώκαιας


koimitirio long

H Μελέτη Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου για τη χωροθέτηση νέου κοιμητηρίου οικισμού Παλαιάς Φώκαιας (στην ομώνυμη Δημοτική Ενότητα Δήμου Σαρωνικού) εκπονήθηκε το 1998 και γνωμοδότησαν επ' αυτής το (τότε) Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιάς Φώκαιας, η Ιερά Μητρόπολη Μεσογαίας – Λαυρεωτικής, η αρμόδια Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και η (τότε) Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής. Τελικά, το Ρυμοτομικό Σχέδιο εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 4073/823 Υπουργική Απόφαση, η οποία το 1999 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 200/Δ/1999).

Σε συνέχεια της ανωτέρω θεσμοθέτησης, το 2016 ανατέθηκαν στο Γραφείο μας οι εργασίες τοπογραφικής και πολεοδομικής φύσεως που απαιτούνται για το σχεδιασμό της ίδρυσης του νέου κοιμητηρίου. Ειδικότερα, οι τοπογραφικές εργασίες περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως η τοπογραφική αποτύπωση της περιοχής του νέου κοιμητηρίου, η απεικόνιση των ισχυουσών χωροταξικών, πολεοδομικών, περιβαλλοντικών θεσμοθετήσεων ευρύτερα στο νέο κοιμητήριο, η διερεύνηση λύσεων οδικής προσπέλασης της νέας εγκατάστασης κ.ά., ενώ οι πολεοδομικές εργασίες αφορούν κατά κύριο λόγο την απεικόνιση της οργάνωσης του νέου κοιμητηρίου (μνήματα, χώροι στάθμευσης, πεζόδρομοι κλπ.) και τη μελέτη χωροθέτησης των σχετικών κτιριακών εγκαταστάσεων (ναός, χώροι διοίκησης – γραφεία κλπ.). Οι τοπογραφικές εργασίες ήδη ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν στα τέλη Σεπτεμβρίου 2016.

 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ

thesmiko micro

ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ - ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

odiki micro

ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

 

 

lekani micro

ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ

topografiko koimitirio micro

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ