Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)


smpe long

Οι σημαντικότερες Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται από το Γραφείο μας:

  • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) του (πρώην) Δήμου Βοιών (νυν Δημοτική Ενότητα Βοιών Δήμου Μονεμβάσιας). Η Μελέτη ανετέθη στο Γραφείο μας το 2012, ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε το 2013, ενώ το ίδιο έτος εγκρίθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (Ε.Υ.Π.Ε.).
 

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΥΠΟΙ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ

 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α.Π.Ε.

 
  • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του (πρώην) Δήμου Μυστρά (νυν Δημοτική Ενότητα Μυστρά Δήμου Μονεμβάσιας). Η Μελέτη ανετέθη στο Γραφείο μας το 2014, και ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε το 2015.
 

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 
  • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του (πρώην) Δήμου Μενιδίου (νυν Δημοτική Ενότητα Μενιδίου Δήμου Αμφιλοχίας). Η Μελέτη ανετέθη στο Γραφείο μας το 2014, και ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε το 2016.
 
MENIDI 2 micro

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

MENIDI 3 micro

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

 

  • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) της (πρώην) Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (νυν Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού). Η Μελέτη ανετέθη στο Γραφείο μας στις 8-6-2016, ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στις 28-6-2016. Στις 26/3/2019 η Μελέτη έλαβε την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (Κ.Α.Σ.).
 
FOKAIA X2 micro

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

FOKAIA X3 micro

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

FOKAIA X4 micro

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

 

 

  • Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του (πρώην) Δήμου Ζάρακα (νυν Δημοτική Ενότητα Ζάρακα Δήμου Μονεμβάσιας). Η Μελέτη ανετέθη στο Γραφείο μας το 2011, και θα εκπονηθεί παράλληλα με τη Β1 Φάση του ΣΧΟΟΑΠ.