Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)


mpe long

Οι σημαντικότερες Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται από το Γραφείο μας:

  • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη μείωση της απόστασης της επέκτασης του σχεδίου πόλεως του οικισμού Παλαιάς Φώκαιας (Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού) από το κοιμητήριο του οικισμού. Η Μελέτη ανετέθη στο Γραφείο μας το 2011, ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε το 2012, και αναμένεται η Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.
 
 
  • Μελέτη Προεκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη λειτουργία εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου, στη θέση «Ασπρούδια» της Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβάσιας. Η Μελέτη ανετέθη στο Γραφείο μας το 2009 από τον (τότε) Δήμο Βοιών, ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε το ίδιο έτος, ενώ προωθήθηκε και στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
 
 
  • Μελέτες Προεκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από τη μελλοντική λειτουργία Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στις ορεινές περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζάρακα και Μονεμβάσιας Δήμου Μονεμβάσιας. Οι Μελέτες ανατέθηκαν στο Γραφείο μας και ολοκληρώθηκαν το 2007, ενώ υπεβλήθησαν για λογαριασμό του αντίστοιχου Δήμου, τόσο στο Συμβούλιο της Επικρατείας (στο πλαίσιο σχετικών προσφυγών), όσο και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος (στο πλαίσιο διαβούλευσης του Ειδικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας).
 
 
 
  • Συμμετοχή στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων «Μελέτη Έργων Προστασίας/Ανάπλασης του παράκτιου μετώπου του MITSIS LAGUNA RESORT & SPA, στην περιοχή «Χερσόνησος» της Π.Ε. Ηρακλείου Κρήτης» και «Μελέτη Έργων Προστασίας ακτής του παράκτιου μετώπου του Ξενοδοχείου CRETA STAR, στο Ρέθυμνο Κρήτης» με ανάδοχο μελετητή το γραφείο «ΡΟΓΚΑΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.».