Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ)


eidikes long

Οι σημαντικότερες Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται από το Γραφείο μας:

  • Μελέτη Πρότασης θεσμοθέτησης Φυσικού Περιφερειακού Πάρκου (Ν. 3937/2011 – «Βιοποικιλότητας») στη χερσόνησο του Μαλέα (Δ.Ε. Βοιών, Μονεμβάσιας και Ζάρακα του Δήμου Μονεμβάσιας). Η Μελέτη συντάχθηκε το 2012, με πρωτοβουλία του Γραφείου μας και υπεβλήθη στο Δήμο Μονεμβάσιας, προς προώθηση στο ΥΠΕΚΑ.
 
 
  • Μελέτη Προεκτίμησης Περιβαλλοντικών, Χωροταξικών και Πολεοδομικών Επιπτώσεων από τη διέλευση του αυτοκινητόδρομου της Ιόνιας Οδού μέσα από την περιοχή των διοικητικών ορίων Δ.Ε. Μενιδίου Δήμου Αμφιλοχίας και Πρόταση Τοπικής Τροποποίησης της Χάραξης (περιοχή Ελαιοχωρίου). Η Μελέτη συντάχθηκε το 2010, με πρωτοβουλία του Γραφείου μας και υπεβλήθη στην ΕΥΔΕ-ΟΑΠ του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, εκ μέρους του (πρώην) Δήμου Μενιδίου