Ταυτότητα Ακινήτου


tautotita long

Το Γραφείο μας ειδικεύεται στην πλήρη υποστήριξη της διαχείρισης ενός ακινήτου, με σειρά υπηρεσιών που αφορούν την ολοκληρωμένη διαμόρφωση της υφιστάμενης κατάστασης και των προοπτικών της Ταυτότητας Ακινήτου:

  • Εργασίες Ρύθμισης Αυθαιρεσιών βάσει των διατάξεων του Ν. 4178/2013
  • Έκδοση Βεβαίωσης Νομιμότητας
  • Έρευνα και Εφαρμογή Τίτλων Ιδιοκτησίας
  • Έρευνα Χρήσεων Γης, Όρων Δόμησης και λοιπών Περιορισμών Αξιοποίησης
  • Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος (σύστημα ΕΓΣΑ ’87)
  • Δήλωση Ιδιοκτησίας για Εθνικό Κτηματολόγιο
  • Σύνταξη Ένστασης σε Ανάρτηση Εθνικού Κτηματολογίου κ.ά.