Ενεργειακά


energeiaka long

Το Γραφείο μας ενεργοποιείται στον τομέα των ενεργειακών μελετών, επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων κτιρίων. Ειδικότερα, παρέχει τις εξής υπηρεσίες:

  • Εκπόνηση Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου – Προτάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης
  • Σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)
  • Υποστήριξη Διαδικασίας Ένταξης στις διατάξεις του ΦΕΚ 2440/Β/2014 (Συμψηφισμός Προστίμου Ν. 4178/2013 με έξοδα εργασιών ενεργειακής και στατικής αναβάθμισης)
  • Υποστήριξη ένταξης στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ οίκον»
  • Ορισμένες από τις κυριότερες ενεργειακές μελέτες που έχουν εκπονηθεί από το Γραφείο μας:
  • Σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για Κτίριο Γραφείων «ARCANIA BUSINESS CENTRE» στο Μαρούσι.
  • Σύνταξη Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για 4-όροφο Κτίριο Γραφείων στη Λεωφόρο Συγγρού (Καλλιθέα).