Αναπλάσεις


anaplaseis long

Οι σημαντικότερες Μελέτες Αναπλάσεων Χώρων που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται από το Γραφείο μας:

  • Ανάπλαση Παραλιακής Ζώνης οικισμού Πλύτρας, Δ.Ε. Ασωπού, Δήμου Μονεμβάσιας. Η Μελέτη ανατέθηκε και ολοκληρώθηκε από το Γραφείο μας το 2008, εγκρίθηκε και έχει ήδη υλοποιηθεί.
 

 
  • Μελέτη Σχεδιασμού και Καθορισμού Χρήσεων Γης στην Παραλιακή Ζώνη οικισμού Νεάπολης, Δ.Ε. Βοιών, Δήμου Μονεμβάσιας. Η Μελέτη ανατέθηκε και ολοκληρώθηκε από το Γραφείο μας το 2009, ενώ εγκρίθηκε το 2010 από το Λιμενικό Ταμείο Μονεμβάσιας.
 

 
  • Ανάπλαση Προαύλιου Χώρου Καθεδρικού Ναού Τριών Ιεραρχών στον οικισμό Χάρακα, Δ.Ε. Ζάρακα, Δήμου Μονεμβάσιας. Το έργο εκτελέσθηκε με δαπάνες του Ιδρύματος Γ.Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ. Το Γραφείο μας συμμετείχε ως Τεχνικός Σύμβουλος στην εκπόνηση της Μελέτης (2006), στη δημοπράτηση και στην επίβλεψη της κατασκευής του έργου (2009).
 

 
  • Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας οικισμού Χάρακα, Δ.Ε. Ζάρακα, Δήμου Μονεμβάσιας. Το έργο εκτελέσθηκε με δαπάνες του Ιδρύματος Γ.Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ. Το Γραφείο μας συμμετείχε ως Τεχνικός Σύμβουλος στη δημοπράτηση και στην επίβλεψη της κατασκευής του έργου (2002).
 

 
  • Μελέτη Ανάπλασης οικισμών Βρύση, Παραλία, Μητρόπολη (Δ.Δ. Κυπαρισσίου, Δ.Ε. Ζάρακα, Δήμου Μονεμβάσιας). Η Μελέτη ανατέθηκε στο Γραφείο μας το 2005 από τον (τότε) Δήμο Ζάρακα, ενώ ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη το ίδιο έτος, προς ένταξή του έργου στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ).
 
 
  • Μελέτη Σχεδιασμού Δικτύου Πεζοδρόμων και Ποδηλατοδρόμων στον οικισμό Παλαιάς Φώκαιας (Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας, Δήμου Σαρωνικού). Η Μελέτη συντάσσεται αυτή την περίοδο από το Γραφείο μας, στο πλαίσιο της Πολεοδομικής Μελέτης Παλαιάς Φώκαιας.
 
 
  • Αισθητική Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου οικισμού Πισταμάτων, Δ.Ε. Ζάρακα, Δήμου Μονεμβάσιας και μετατροπή του σε Χώρο Πολλαπλών Χρήσεων. Το Γραφείο μας εκπόνησε την Προκαταρκτική Μελέτη του εν λόγω Έργου, για λογαριασμό του Πολιτιστικού Συλλόγου Πισταμάτων. Το 2010, η Μελέτη υποβλήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας για τις σχετικές εγκρίσεις.
 
 
  • Ανέγερση Ιερού Ναού Σωτήρος στον οικισμό Χάρακα, Δ.Ε. Ζάρακα, Δήμου Μονεμβάσιας και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου. Το Γραφείο μας ανέλαβε εν συνόλω και ολοκλήρωσε το Σχεδιασμό – Μελέτη και την κατασκευή του έργου (2009).
 

 

  • Μελέτες Οριοθέτησης 3 υδατορεμάτων στον (πρώην) Δήμο Αρτέμιδος (νυν Δ.Ε. Αρτέμιδος Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος). Οι Μελέτες ανατέθηκαν στο Γραφείο μας το 2003 και το επόμενο έτος ολοκληρώθηκαν και υποβλήθηκαν προς έγκριση. Το ίδιο έτος (2004) δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ (850/Δ/2004 και 784/Δ/2004).