Αναδείξεις


anadeikseis long

Οι σημαντικότερες Μελέτες Αναδείξεων Χώρων που έχουν εκπονηθεί ή εκπονούνται από το Γραφείο μας:

  • Μελέτη Προκαταρκτικού Σχεδίου Διαχείρισης και Συλλογής Στοιχείων για τη Σύνταξη Φακέλου Υποψηφιότητας Ένταξης Αρχαιολογικού Χώρου Μονεμβασίας στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η Μελέτη ανατέθηκε στο Γραφείο μας το 2010. Το 2012 ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη στο Δήμο Μονεμβάσιας η Α’ Φάση της (Αξιολόγηση Δεδομένων, Δόμηση Εναλλακτικών Σεναρίων κ.ά.)
 
 
  • Μελέτη Προστασίας, Συντήρησης και Ανάδειξης Αρχαιολογικού Χώρου «Παλαιοχώρα» στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Χάρακα, Δ.Ε. Ζάρακα, Δήμου Μονεμβάσιας. Το Γραφείο μας συμμετείχε στο έργο ως Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Γ.Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ, που ήταν ο χρηματοδότης του, σε συνεργασία με την 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Σπάρτης (2005).
 
 
  • Μελέτη Αρχιτεκτονικής Ανάλυσης Παραδοσιακού Οικισμού Χάρακα, Δ.Ε. Ζάρακα, Δήμου Μονεμβάσιας. Το Γραφείο μας συμμετείχε στο έργο ως Τεχνικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Γ.Ν. ΠΕΤΡΟΛΕΚΑ, που ήταν ο χρηματοδότης του, με ευθύνη για τη σύσταση της ομάδας εργασίας και την επίβλεψη της εκπόνησης (2007).