Σύμβουλοι Φορέων


 long

Οι σημαντικότερες συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρείχε το Γραφείο μας σε όλο το φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων (Δήμοι, Περιφέρειες, Σύλλογοι, Επιχειρήσεις κ.α.) σε θέματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και πολεοδομίας με βάση την εθνική και κοινοτική οδηγία:

 • Τεχνική, συμβουλευτική υποστήριξη σε καταθέσεις υπομνημάτων – προσφυγών στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αναφορικά με ζητήματα περιβαλλοντικού – χωροταξικού ενδιαφέροντος:
  - Σύμβουλος (πρώην) Δήμου Ζάρακα & Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγ. Ιωάννης ο Θεολόγος»: Εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον εξωαστικό χώρο της Δ.Ε. Ζάρακα Δήμου Μονεμβάσιας (περιοχές «Καλογεροβούνι», «Πούλος», «Γκρόπες ράχη του Γκιώνη») (2002)
  - Σύμβουλος Δήμου Μονεμβάσιας: Εγκατάσταση Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στον εξωαστικό χώρο της Δ.Ε. Μονεμβάσιας Δήμου Μονεμβάσιας (περιοχή «Αλώνια» δημοτικού διαμερίσματος Ελληνικού) (2007)
  - Σύμβουλος Περιβαλλοντικού – Πολιτιστικού Συλλόγου «Άρτεμις»: Έγκριση Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Περιόδου 2017-2026 & Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για τη Διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 kV Πελοποννήσου – Κρήτης (2017)
 
 
 • Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση σχεδίων Νόμων και Προεδρικών Διαταγμάτων, κατά κύριο λόγο περιβαλλοντικού – χωροταξικού χαρακτήρα, με υποβολή αναλυτικών υπομνημάτων – προτάσεων:
  - Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) (2008)
  - Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης (2017)
  - Νόμος για τον Έλεγχο και την Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος («Νόμος Αυθαιρέτων») (2016)
  - Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων (2017)
  - Οργάνωση και Λειτουργία Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (2017)
 
 • Συμμετοχή του Γραφείου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Συνεχιζόμενη Κατάρτιση και Προώθηση της Απασχόλησης», ως συνεργάτης στην Πρακτική Άσκηση άνεργων Μηχανικών, στους τομείς «Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών» και «Ψηφιακή Τοπογραφία» (2000).