Ανακοινώσεις

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Τεχνικό Γραφείο "σπυρος πετρολεκας & συνεργάτες" εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική" (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Αξονας Προτεραιότητας 03: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή  της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας», Θεματικός Στόχος 03 : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»).

Δημόσια Διαβούλευση Β1 Φάσης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Στις 20 Μαΐου 2021, η επικαιροποιημένη Β1 Φάση της Μελέτης "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Διοικητικών Ορίων Δ. ΘΕΣΤΙΕΩΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας" (νυν Δ.Ε. Θεστιέων Δήμου Αγρινίου) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγρινίου, προκειμένου για τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 30-7-2021.

σύνδεσμος : https://agrinio.gov.gr/agrinionews

Υποβολή Β2 Φάσης και ΣΜΠΕ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Στις 30/12/2020, υπεβλήθη στο Δήμο Σπάρτης η Β2 Φάση και η ΣΜΠΕ της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 287/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προώθηση της Μελέτης στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και μέσω αυτής, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, απ' όπου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για να εκφράσουν τις απόψεις τους οι αρμόδιοι φορείς.

Τηλεδιάσκεψη με Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Στις 23/12/2020, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, με ένα από τα θέματα να είναι η έγκριση της Β1 Φάσης της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά. Εκπρόσωποι του Γραφείου συμμετείχαν στη συζήτηση που έγινε για τη Μελέτη, ανταλλάχθηκαν απόψεις για σειρά θεμάτων και δόθηκαν οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν. Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθμ. 287/2020 Απόφασή του, ενέκρινε την Β1 Φάση της Μελέτης, θέτοντας συγκεκριμένες παρατηρήσεις - οδηγίες για τη σύνταξη της Β2 Φάσης.

σύνδεσμος : https://www.youtube.com/watch?v=lLBY0cgyZf8

Τηλεδιάσκεψη με Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας

Στις 02/12/2020, πραγματοποθοιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η συνεδρίαση του 5ου Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, με ένα από τα θέματα να είναι η τελική έγκριση της Β2 Φάσης της Μελέτης Τροποποίησης Δ.Ε. ΓΠΣ Παλαιάς Φώκαιας. Εκπρόσωποι του Γραφείου συμμετείχαν στη συζήτηση που έγινε για το θέμα, παρέχοντας όλες τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η θεσμοθέτησή της και η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.