Ανακοινώσεις

Τηλεδιασκέψεις Β1 Φάσης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της επικαιροποιημένης Β1 Φάσης της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά, πραγματοποιήθηκαν δύο τηλεδιασκέψεις του Γραφείου (στις 2/9/2020 με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και στις 23/11/2020 με το ΤΕΕ Λακωνίας και εκπρόσωπο ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής μελέτης), προκειμένου για αναλυτική ενημέρωση, διευκρινίσεις, επίλυση αποριών κλπ. επί του περιεχομένου της Μελέτης.

Δημόσια Διαβούλευση Β1 Φάσης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Στις 2 Ιουλίου 2020, η επικαιροποιημένη Β1 Φάση της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μυστρά (νυν Δ.Ε. Μυστρά Δήμου Σπάρτης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το Δήμο Σπάρτης, προκειμένου για τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20-8-2020.

Περιβαλλοντική Έγκριση ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας

Στις 26 Μαΐου 2020, υπεγράφη από τον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ η Περιβαλλοντική Έγκριση της Τροποποίησης Γ.Π.Σ. της Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού, κατόπιν αξιολόγησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Επαναϋποβολή Β1 Φάσης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Στις 19 Μαΐου 2020, κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιβλέπουσας αρχής, υπεβλήθη η επικαιροποιημένη Β1 Φάση της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μυστρά (νυν Δ.Ε. Μυστρά Δήμου Σπάρτης), σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα Χρήσεων Γης (Π.Δ. 59/2018, ΦΕΚ 114/Α/2018). Θα ακολουθήσει η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, όπου θα εκφράσουν τις απόψεις τους επί της Μελέτης οι αρμόδιοι φορείς και η τοπική κοινωνία.

ΣτΕ 965/2019 (Νόμιμο το ΣΧΟΟΑΠ Μονεμβάσιας)

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μονεμβάσιας

Το επίμαχο Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ως συγχρηματοδοτούμενο, εξαιρείται, δυνάμει του άρθρου 3 παρ. 9 της οδηγίας 2001/42/ΕΚ, από το πεδίο εφαρμογής της, ο δε λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι παρανόμως δεν υπήχθη στη διαδικασία στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.