Ανακοινώσεις

Παρουσίαση Β1 Φάσης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022, συνεργάτες του Γραφείου παρουσίασαν την Β1 Φάση της Μελέτης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου και απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις των παριστάμενων συμβούλων. Εν συνεχεία, το Συμβούλιο αποφάσισε την έγκρισή της και εξουσιοδότησε την αρμόδια υπηρεσία για την εντολή έναρξης της Β2 Φάσης της Μελέτης.

Δημόσια Διαβούλευση Β1 Φάσης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Στις 20 Μαΐου 2021, η επικαιροποιημένη Β1 Φάση της Μελέτης "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Διοικητικών Ορίων Δ. ΘΕΣΤΙΕΩΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας" (νυν Δ.Ε. Θεστιέων Δήμου Αγρινίου) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγρινίου, προκειμένου για τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 30-7-2021.

σύνδεσμος : https://agrinio.gov.gr/agrinionews

Επαναϋποβολή Β1 Φάσης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Στις 14 Δεκεμβρίου 2018, κατόπιν σχετικού αιτήματος της επιβλέπουσας αρχής, υπεβλήθη η επικαιροποιημένη Β1 Φάση της Μελέτης ΓΠΣ Δήμου Θεστιέων (νυν Δ.Ε. Θεστιέων Δήμου Αγρινίου), σύμφωνα με το νέο Προεδρικό Διάταγμα Χρήσεων Γης (Π.Δ. 59/2018, ΦΕΚ 114/Α/2018). Θα ακολουθήσει η διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, όπου θα εκφράσουν τις απόψεις τους επί της Μελέτης οι αρμόδιοι φορείς και η τοπική κοινωνία.

Υποβολή Β1 Φάσης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Στις 2 Ιουλίου 2018 υπεβλήθη η Β1 Φάση της Μελέτης ΓΠΣ Δήμου Θεστιέων (νυν Δ.Ε. Θεστιέων Δήμου Αγρινίου). Ειδικότερα, υπεβλήθησαν η Χωροταξική Μελέτη, η Πολεοδομική Μελέτη, η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για να εκφράσουν τις απόψεις τους οι αρμόδιοι φορείς.

Έναρξη Β1 Φάσης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Στις 7 Φεβρουαρίου 2018, από την Επιβλέπουσα Αρχή της Μελέτης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων (Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Αγρινίου) εστάλη στο Γραφείο μας η Εντολή Έναρξης της Β1 Φάσης της ανωτέρω Μελέτης. Συμβατική υποχρέωση των συμπράττοντων μελετητών είναι η υποβολή Χωροταξικής - Πολεοδομικής Μελέτης, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ).