Ανακοινώσεις

Κοινόχρηστοι Χώροι Πολεοδομικής Μελέτης Π. Φώκαιας (video)

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: Πολεοδομική Μελέτη Παλαιάς Φώκαιας

Στο πλαίσιο της σύνταξης της Β2 Φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης Π. Φώκαιας, δημιουργήθηκε αρχείο βίντεο, με φωτορεαλιστική απεικόνιση της πρότασης της Μελέτης για το δίκτυο Κοινόχρηστων Χώρων του οικισμού.

σύνδεσμος : Δίκτυο Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων Π. Φώκαιας (video)

Υποβολή Β2 Φάσης Πολεοδομικής Μελέτης Π. Φώκαιας

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: Πολεοδομική Μελέτη Παλαιάς Φώκαιας

Στις 26/4/2022, σε συνέχεια της έγκρισης των γνωμοδοτήσεων επί των ενστάσεων κατά τις Αναρτήσεις της Μελέτης, καθώς και της θεσμοθέτησης της Τροποποίησης του ΓΠΣ Π. Φώκαιας, υπεβλήθη η Β2 Φάση της "Μελέτης Πολεοδόμησης (Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης - Πράξη Εφαρμογής) των Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ1 και ΠΕ2 της Κοινότητας Π. Φώκαιας του Ν. Αττικής", επικαιροποιημένη με βάση τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Στις 23/5/2022, η Μελέτη προωθήθηκε από το Δήμο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

Ανάρτηση Πολεοδομικής Μελέτης Παλαιάς Φώκαιας

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: Πολεοδομική Μελέτη Παλαιάς Φώκαιας

Στις 10 Ιουλίου 2017, στο Κοινοτικό Κατάστημα Παλαιάς Φώκαιας, θα πραγματοποιηθεί η νέα ανάρτηση της Μελέτης Πολεοδόμησης (Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης – Πράξη Εφαρμογής) των πολεοδομικών ενοτήτων Π.Ε.1 και Π.Ε.2 της (πρώην) Κοινότητας Π. Φώκαιας (νυν Δ.Ε. Π. Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού).