Blog

Μια τραγωδία στη Μονεμβάσια!

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: Περιβάλλον

Στην περιοχή της Μονεμβάσιας, από τον ορεινό όγκο του «Κούνου» έως τον «Καβομαλιά», σε ένα μήκος 30 km, έχουν χωροθετηθεί 250 Α/Ν: 220 με άδεια παραγωγής και 30 αξιολογούνται προς αδειοδότηση (παραθέτω χάρτης Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας με ημερομηνία 15 Μαΐου 2020).

Με τον παραπάνω σχεδιασμό, προκύπτει ένα συνεχές μέτωπο μέσου ύψους 150 – 200 m, κατά μήκος των κορυφογραμμών απόληξης του Πάρνωνα, που θα λειτουργήσει ως ένα αδιαπέραστο, εναέριο φράγμα. Τα παραπάνω αποδεικνύονται εύκολα από μια απλά διαίρεση του μήκους του μετώπου με τον αριθμό τον Α/Ν, συνυπολογίζοντας τη διάμετρο φτερωτής κάθε Α/Ν που ανέρχεται σε 80 – 120 m.

Ειλικρινά, η τοπική κοινωνία έχει άραγε συνειδητοποιήσει τις περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις από την υλοποίηση των παραπάνω έργων σωρευτικά και όχι μεμονωμένα; Κατά την άποψή μου, οι ασφαλτοστρώσεις δρόμων, οι παιδικές χαρές κλπ. αποτελούν οφέλη που δεν αντισταθμίζουν τις συνέπειες από ένα στρεβλό, αναπτυξιακό μοντέλο, που επιβάλλεται, χωρίς να συνιστά μια σοβαρή παρακαταθήκη για τη νέα γενιά του τόπου. Η καθαρή, «πράσινη» ενέργεια, συμπατριώτες, δεν θεραπεύει πάσαν νόσον και πάσαν…….., και κυρίως όταν προωθείται χωρίς μέτρο, κανόνες και κοινή λογική.

Είναι δεδομένη η άμεση υλοποίηση των εγκαταστάσεων τα επόμενα χρόνια, λόγω του τεράστιου επενδυτικού ενδιαφέροντος, καθώς και λόγω των σχετικών κοινοτικών δεσμεύσεων της χώρας. Έτσι, το σωτήριον έτος 2023, όταν θα έχουν υλοποιηθεί όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις (κύρια και συνοδά έργα), αναμένονται οι εξής δράσεις από τους αρμόδιους φορείς:
- Ο Δήμος επιτέλους ξεκινά τη διαδικασία έκδοσης Π.Δ. για το χαρακτηρισμό οικισμών ως παραδοσιακούς (Ελληνικό, Βελανίδια, Λάχι κ.ά.). Προφανώς, οι Α/Ν σε απόσταση μικρότερη των 1.500 m από αυτούς τους οικισμούς θα απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή για αποκατάσταση του τοπίου…… Εκτιμάται ότι μιλάμε για περίπου 40 Α/Ν τουλάχιστον…
- Το Περιφερειακό Συμβούλιο εισηγείται στο ΥΠΕΝ τη θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου Πελοποννήσου, όπου η περιοχή του «Κούνου» και του «Καβομαλιά» προβλέπονται ως Προστατευόμενα Τοπία Διεθνούς Εμβέλειας. Προφανώς, στη συνέχεια θα απομακρυνθούν 50 περίπου Α/Ν, ως απολύτως βλαπτικές για το Προστατευόμενο Τοπίο…..
- Ο νεοσύστατος ΟΦΥΠΕΚΑ θα αναθέσει σε ειδικούς επιστήμονες τη σύνταξη Μελέτης για τις επιπτώσεις του «φράγματος» των Α/Ν στις μεταναστευτικές διελεύσεις της σημαντικής ορνιθοπανίδας από την περιοχή. Προφανώς, στη συνέχεια θα αφαιρεθούν για το λόγο αυτό τουλάχιστον 40 Α/Ν…….
- Ολοκληρώνονται οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες για την περιοχή και, με βάση το νέο νομοσχέδιο, καθορίζονται Περιοχές Απολύτου Προστασίας της Φύσης, οι οποίες αποτελούν ζώνες αποκλεισμού για εγκατάσταση Α/Ν. Προφανώς, πλέον απαιτείται η απομάκρυνση τουλάχιστον 40 Α/Ν…….
- Ειδικά για την ευρύτερη περιοχή του «Κούνου», το Υπουργείο Πολιτισμού ολοκληρώνει το χαρακτηρισμό έκτασης 40 km2 ως Αρχαιολογικό Χώρο, με μεγάλους θύλακες προστασίας σπηλαίων και προϊστορικών αρχαιοτήτων, ασύμβατους με εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Προφανώς, αφαιρούνται, για το λόγο αυτό, άλλες 50 A/N……..
- Τέλος, με πρωτοβουλία του Δήμου, και μετά το πέρας όλων των παραπάνω διαδικασιών, η επίδικη περιοχή χαρακτηρίζεται ως Περιφερειακό Πάρκο Εθνικής Εμβέλειας, ενώ ταυτόχρονα επιλέγεται και θεσμοθετείται (με την έγκριση του ΓΠΣ) ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο για την περιοχή, με κύριους μοχλούς ανάπτυξης το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό απόθεμα.

Από όόόόόλα τα παραπάνω, συμπεραίνεται:
1. Με μερικές απλές αφαιρέσεις, μπορεί να καταλάβει κανείς τον τίτλο του κειμένου και να δικαιολογήσει το ουτοπικό του σχολιασμού....
2. Αν κάποιος πιστέψει ότι όλες οι παραπάνω επιπτώσεις θα αντιμετωπιστούν από τους αρμόδιους φορείς, κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των Α/Ν, και θα γίνει σε ένα μήνα ό,τι δεν έγινε σε 15 χρόνια, θα το θεωρήσω ως ανέκδοτο που τόσο ανάγκη έχουμε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

Ιούνιος 2020,
σπυρος πετρολεκας
χωροτάκτης - πολεοδόμος