ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά


MYSTRAS long

Η εκπόνηση του Σχεδίου Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης Δημοτικής Ενότητας Μυστρά ξεκίνησε το 2009.

Το ίδιο έτος ολοκληρώθηκαν και υπεβλήθησαν οι Τοπογραφικές Εργασίες της Μελέτης, με υπόβαθρο ορθοανηγμένες δορυφορικές εικόνες, ενώ τον Αύγουστο του 2010 ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Α' Φάση της Μελέτης.

Το Γενάρη του 2015 υπεβλήθη η επικαιροποίηση της Α' Φάσης, λόγω των επαναοριοθετήσεων των Αρχαιολογικών Χώρων Μυστρά και Σπάρτης, η οποία συνοδεύτηκε από νέα Πρόταση Πολεοδομικής Οργάνωσης για τον οικισμό του Νέου Μυστρά. Την ίδια περίοδο ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Προκαταρκτική Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας της Μελέτης.

Τον Ιούλιο του 2015 ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Β1 Φάση της Μελέτης, καθώς και η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ).

 
ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΩΡΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΑΓΟΥΛΑ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΟ

ΜΑΓΟΥΛΑ & ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΟ

 
Ν. ΜΥΣΤΡΑΣ & ΠΑΡΟΡΕΙΟ

Ν. ΜΥΣΤΡΑΣ & ΠΑΡΟΡΕΙΟ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ &  ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν. ΜΥΣΤΡΑ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ & ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν. ΜΥΣΤΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ

ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ