Πολεοδόμηση οικισμού «Θυμάρι»


thimari long

H Πολεοδομική Μελέτη Β' Κατοικίας οικισμού «Θυμάρι» (πρώην) Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (νυν Δημοτικής Ενότητας Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού) ανατέθηκε στο Γραφείο μας το 2008, ενώ η σχετική Σύμβαση υπεγράφη το 2010. Η Μελέτη ολοκληρώθηκε, υπεβλήθη και εγκρίθηκε το ίδιο έτος από το (τότε) Κοινοτικό Συμβούλιο Παλαιάς Φώκαιας. Επίσης το 2010, με Απόφαση της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΚΑ ζητήθηκε να εξαιρεθούν από τη διαδικασία πολεοδόμησης, εκτάσεις άνευ χαρακτηρισμού για το δασικό ή μη χαρακτήρα τους.

Η Πολεοδομική Μελέτη αναρτήθηκε από το Δήμο δύο φορές, υπεβλήθησαν οι αντίστοιχες ενστάσεις, ενώ το ΚΕΣΥΠΟΘΑ (Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του ΥΠΕΚΑ), στις από 2/8/2010 και 9/1/2013 συνεδριάσεις του, γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της Μελέτης.

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Α)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Α)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Β)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Γ)