Πολεοδόμηση Δ.Ε. Π. Φώκαιας


fwkaia long

Η εκπόνηση της Πολεοδομικής Μελέτης Α' Κατοικίας Πολεοδομικών Ενοτήτων Π.Ε.1 και Π.Ε.2 (πρώην) Κοινότητας Παλαιάς Φώκαιας (νυν Δημοτική Ενότητα Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού) ξεκίνησε το 1998, 1 χρόνο αργότερα (1999) ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη η Α' Φάση της, ενώ το 2002 ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία σύνταξης – ανάρτησης – υποβολής ενστάσεων – οριστικοποίησης των Κτηματολογικών Διαγραμμάτων και Πινάκων της Μελέτης.

Παράλληλα, εκείνη την περίοδο, η Κοινότητα Παλαιάς Φώκαιας εκκίνησε τη διαδικασία ένταξης στην προς πολεοδόμηση έκταση, ζώνης 250 μέτρων πέριξ του υφιστάμενου κοιμητηρίου του οικισμού, καθώς αυτό δεν προβλεπόταν στο σχετικό, εγκεκριμένο από το 1996, Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Κοινότητας (ΦΕΚ 178/Δ/1996).

Η Β' Φάση της Μελέτης ολοκληρώθηκε και υπεβλήθη το 2012, αναρτήθηκε από το Δήμο Σαρωνικού, υπεβλήθησαν ενστάσεις, ενώ εστάλη και σε φορείς (Δασαρχείο, Εφορείες Αρχαιοτήτων, ΔΜΕΟ κ.ά.) προς γνωμοδότηση.

 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΕ1))

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΕ1)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΕ2)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΕ2)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΕ1-ΠΕ2)

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΕ1-ΠΕ2)