Ανακοινώσεις

Υποβολή Β1 Φάσης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Στις 2 Ιουλίου 2018 υπεβλήθη η Β1 Φάση της Μελέτης ΓΠΣ Δήμου Θεστιέων (νυν Δ.Ε. Θεστιέων Δήμου Αγρινίου). Ειδικότερα, υπεβλήθησαν η Χωροταξική Μελέτη, η Πολεοδομική Μελέτη, η Μελέτη Γεωλογικής Καταλληλότητας και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ). Το επόμενο διάστημα θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για να εκφράσουν τις απόψεις τους οι αρμόδιοι φορείς.

B2 Φάση για ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών

Στις 11 Απριλίου 2018 υπεβλήθη στο Δήμο Μονεμβάσιας η Β2 Φάση της Μελέτης ΓΠΣ Δήμου Βοιών (νυν Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβάσιας). Στη Μελέτη ενσωματώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι που θεσμοθετήθηκαν με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 46679/15-11-2017, με την οποία εγκρίθηκε η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΓΠΣ.

Έναρξη Β1 Φάσης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Στις 7 Φεβρουαρίου 2018, από την Επιβλέπουσα Αρχή της Μελέτης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων (Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Αγρινίου) εστάλη στο Γραφείο μας η Εντολή Έναρξης της Β1 Φάσης της ανωτέρω Μελέτης. Συμβατική υποχρέωση των συμπράττοντων μελετητών είναι η υποβολή Χωροταξικής - Πολεοδομικής Μελέτης, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ).

Συνάντηση για ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών

Στις 30 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Δημαρχείο Μονεμβάσιας, στους Μολάους, παρουσία εκπροσώπων του Γραφείου, του αντιδημάρχου Βοιών, κου Κουτσονικολή, και υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου Μονεμβάσιας, με αντικείμενο την προώθηση της Β2 Φάσης της Μελέτης ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβάσιας.

Έγκριση ΣΜΠΕ ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών

Στις 15 Νοεμβρίου 2017, υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κο Σ. Φάμελλο, την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λ. Κονιόρδου και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κο Ε. Αποστόλου, η ΚΥΑ για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δ.Ε. Βοιών του Δήμου Μονεμβάσιας.