Ανακοινώσεις

Υποβολή Β2 Φάσης και ΣΜΠΕ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Στις 30/12/2020, υπεβλήθη στο Δήμο Σπάρτης η Β2 Φάση και η ΣΜΠΕ της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 287/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προώθηση της Μελέτης στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και μέσω αυτής, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, απ' όπου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για να εκφράσουν τις απόψεις τους οι αρμόδιοι φορείς.

Τηλεδιάσκεψη με Δημοτικό Συμβούλιο Σπάρτης

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Στις 23/12/2020, πραγματοποιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης, με ένα από τα θέματα να είναι η έγκριση της Β1 Φάσης της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά. Εκπρόσωποι του Γραφείου συμμετείχαν στη συζήτηση που έγινε για τη Μελέτη, ανταλλάχθηκαν απόψεις για σειρά θεμάτων και δόθηκαν οι διευκρινίσεις που ζητήθηκαν. Τελικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, με την υπ' αριθμ. 287/2020 Απόφασή του, ενέκρινε την Β1 Φάση της Μελέτης, θέτοντας συγκεκριμένες παρατηρήσεις - οδηγίες για τη σύνταξη της Β2 Φάσης.

σύνδεσμος : https://www.youtube.com/watch?v=lLBY0cgyZf8

Τηλεδιάσκεψη με Συμβούλιο Μητροπολιτικού Σχεδιασμού

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας

Στις 02/12/2020, πραγματοποθοιήθηκε, μέσω τηλεδιάσκεψης, η συνεδρίαση του 5ου Συμβουλίου Μητροπολιτικού Σχεδιασμού, με ένα από τα θέματα να είναι η τελική έγκριση της Β2 Φάσης της Μελέτης Τροποποίησης Δ.Ε. ΓΠΣ Παλαιάς Φώκαιας. Εκπρόσωποι του Γραφείου συμμετείχαν στη συζήτηση που έγινε για το θέμα, παρέχοντας όλες τις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η θεσμοθέτησή της και η δημοσίευσή της σε ΦΕΚ.

Τηλεδιασκέψεις Β1 Φάσης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της επικαιροποιημένης Β1 Φάσης της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά, πραγματοποιήθηκαν δύο τηλεδιασκέψεις του Γραφείου (στις 2/9/2020 με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λακωνίας και στις 23/11/2020 με το ΤΕΕ Λακωνίας και εκπρόσωπο ιδιοκτητών ακινήτων της περιοχής μελέτης), προκειμένου για αναλυτική ενημέρωση, διευκρινίσεις, επίλυση αποριών κλπ. επί του περιεχομένου της Μελέτης.

Δημόσια Διαβούλευση Β1 Φάσης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Στις 2 Ιουλίου 2020, η επικαιροποιημένη Β1 Φάση της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Μυστρά (νυν Δ.Ε. Μυστρά Δήμου Σπάρτης) αναρτήθηκε στο διαδίκτυο από το Δήμο Σπάρτης, προκειμένου για τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 20-8-2020.