Ανακοινώσεις

Έναρξη Β1 Φάσης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Στις 7 Φεβρουαρίου 2018, από την Επιβλέπουσα Αρχή της Μελέτης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων (Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού Δήμου Αγρινίου) εστάλη στο Γραφείο μας η Εντολή Έναρξης της Β1 Φάσης της ανωτέρω Μελέτης. Συμβατική υποχρέωση των συμπράττοντων μελετητών είναι η υποβολή Χωροταξικής - Πολεοδομικής Μελέτης, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) και Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας (ΠΜΓΚ).