Ανακοινώσεις

B2 Φάση για ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Βοιών

Στις 11 Απριλίου 2018 υπεβλήθη στο Δήμο Μονεμβάσιας η Β2 Φάση της Μελέτης ΓΠΣ Δήμου Βοιών (νυν Δ.Ε. Βοιών Δήμου Μονεμβάσιας). Στη Μελέτη ενσωματώθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι που θεσμοθετήθηκαν με την ΚΥΑ υπ’ αριθμ. 46679/15-11-2017, με την οποία εγκρίθηκε η αντίστοιχη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΓΠΣ.