Ανακοινώσεις

Κοινόχρηστοι Χώροι Πολεοδομικής Μελέτης Π. Φώκαιας (video)

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: Πολεοδομική Μελέτη Παλαιάς Φώκαιας

Στο πλαίσιο της σύνταξης της Β2 Φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης Π. Φώκαιας, δημιουργήθηκε αρχείο βίντεο, με φωτορεαλιστική απεικόνιση της πρότασης της Μελέτης για το δίκτυο Κοινόχρηστων Χώρων του οικισμού.

σύνδεσμος : Δίκτυο Κοινόχρηστων και Κοινωφελών Χώρων Π. Φώκαιας (video)

Υποβολή Β2 Φάσης Πολεοδομικής Μελέτης Π. Φώκαιας

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: Πολεοδομική Μελέτη Παλαιάς Φώκαιας

Στις 26/4/2022, σε συνέχεια της έγκρισης των γνωμοδοτήσεων επί των ενστάσεων κατά τις Αναρτήσεις της Μελέτης, καθώς και της θεσμοθέτησης της Τροποποίησης του ΓΠΣ Π. Φώκαιας, υπεβλήθη η Β2 Φάση της "Μελέτης Πολεοδόμησης (Κτηματογράφηση - Πολεοδομική Μελέτη επέκτασης - Πράξη Εφαρμογής) των Πολεοδομικών Ενοτήτων ΠΕ1 και ΠΕ2 της Κοινότητας Π. Φώκαιας του Ν. Αττικής", επικαιροποιημένη με βάση τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Στις 23/5/2022, η Μελέτη προωθήθηκε από το Δήμο στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ.

Πιστοποιητικά ISO

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στις 23/12/2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πιστοποίηση της λειτουργίας του Γραφείου από το διαπιστευμένο οργανισμό QMCERT, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών).

Δημοσίευση ΦΕΚ για ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας

Με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/101990/3770/29-10-2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε οριστικά η μελέτη αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού, η οποία και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 860/Δ/2021).

σύνδεσμος : http://www.et.gr

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Τεχνικό Γραφείο "σπυρος πετρολεκας & συνεργάτες" εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική" (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Αξονας Προτεραιότητας 03: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή  της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας», Θεματικός Στόχος 03 : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»).