Ανακοινώσεις

Πιστοποιητικά ISO

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στις 23/12/2021 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πιστοποίηση της λειτουργίας του Γραφείου από το διαπιστευμένο οργανισμό QMCERT, με βάση τα Διεθνή Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας), ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015 (Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης) και το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001:2013 (Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών).

Δημοσίευση ΦΕΚ για ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας

Με την υπ' αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/101990/3770/29-10-2021 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε οριστικά η μελέτη αναθεώρησης του Γ.Π.Σ. Δ.Ε. Παλαιάς Φώκαιας Δήμου Σαρωνικού, η οποία και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 860/Δ/2021).

σύνδεσμος : http://www.et.gr

ΕΣΠΑ 2014 - 2020

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Το Τεχνικό Γραφείο "σπυρος πετρολεκας & συνεργάτες" εντάχθηκε στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ "Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική" (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, Αξονας Προτεραιότητας 03: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ΜΜΕ – Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας Αττικής για προσέλκυση Επενδύσεων και προαγωγή  της Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας», Θεματικός Στόχος 03 : «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»).

Δημόσια Διαβούλευση Β1 Φάσης ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΓΠΣ Δ.Ε. Θεστιέων

Στις 20 Μαΐου 2021, η επικαιροποιημένη Β1 Φάση της Μελέτης "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Διοικητικών Ορίων Δ. ΘΕΣΤΙΕΩΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας" (νυν Δ.Ε. Θεστιέων Δήμου Αγρινίου) αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αγρινίου, προκειμένου για τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις 30-7-2021.

σύνδεσμος : https://agrinio.gov.gr/agrinionews

Υποβολή Β2 Φάσης και ΣΜΠΕ ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Αναρτήθηκε στην κατηγορία: ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά

Στις 30/12/2020, υπεβλήθη στο Δήμο Σπάρτης η Β2 Φάση και η ΣΜΠΕ της Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Μυστρά, σε συνέχεια της υπ' αριθμ. 287/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης. Το επόμενο διάστημα αναμένεται η προώθηση της Μελέτης στην Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Πελοποννήσου της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, και μέσω αυτής, στη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, απ' όπου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση για να εκφράσουν τις απόψεις τους οι αρμόδιοι φορείς.